Sovicky


Ve škole se vyskytly vši. Prohlížejte dětem hlavy. ... [celý článek]
16. 9. – 20. 9. 2019 UČIVO ČJ gramatika Opakování učiva: věta jednoduchá, souvětí Vzorce souvětí Spojky, slovesa ČJ sloh Vyprávění ČJ čtení Čítanka: Muzeum - rec... [celý článek]
Přístupové heslo do EŽK mají děti nalepené v ŽK. Jsou to nově vygenerovaná hesla, proto ta stará neplatí. Obalte prosím všechny sešity a učebnice, které si děti donesou domů. ŽK průhledným obalem. Stále platí podpisy DÚ a diktátů. Děti si napíší opravu diktátu (nejlépe hned) a odevzdají ho zpět do konce týdne. ... [celý článek]
V pátek 6. 9. děti donesou do školy čtenářský deník, další kontrola bude 27.9.... [celý článek]
Na konci minulého školního roku jsme udělali domluvu, že v tomto školním roce donese každý žák z naší třídy minimálně 10 kg starého papíru. NENÍ TO SAMOZŘEJMĚ POVINNÉ... [celý článek]1 2
Další články »