Sovicky


Základní škola Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 836 Obecná ustanovení Tuto směrnici vydávám na základě zákonného ustanovení jako statutární orgán školy. Školní řád vychází zejména: - z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 82/2015 Sb., - z ustanovení vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a vyhlášky č. 27/2016 Sb. Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřeb... [celý článek]
Akce na školní rok 2019/2020 16. 10. 8:30 Čtení z třebíčských a regionálních pověstí 4. 12. 8:30 Povídání nad knížkami Astrid Lindgrenové 5. 2. 8:30 Soutěžení, pexeso a komiks ke knize Pavla Šruta 8. 4. 8:30 Žáček žáčkům 27.5. ... [celý článek]
Rozvrh hodin 3. A 2019/2020 1. 2. 3. 4. 5. 12,35 PO ČJ TV M AJ ČJ ÚT ČJ M ČAS AJ HV ... [celý článek]
Týdenní plán 2 - 9. - 13. 9. 2019 UČIVO ČJ gramatika Opakování učiva: slabiky bě, pě, vě, mě Věta, slovo, slabika u, ú, ů ČJ sloh xxx ČJ čtení Čítanka: Nekonečné prázdniny Společná četba: Nezbedníci Kontrola čtenářského deníku 27. 9. 2019 ... [celý článek]
Požadavky do 3. roč.: pečlivě obalte učebnice a postupně i sešity vybavený penál 2 pera 2 červené pastelky podepsaný ručník s poutkem tekuté mýdlo - stačí náhradní náplň papírové kapesníčky v krabičce papírové kapesníčky vícevrstvé - jedno balení papírové kuchyňské utěrky cvičný sešit - není určen typ notový sešit Do matematiky: kružítko (nejlépe v krabičce), náhradní tuhy 2 tužky č. 3 2 trojúhelníky s ryskou (jeden máme ve škole) Do českého jazyka: ... [celý článek]


1 2
Zpět »