Sovicky

Aktuální sdělení

  • Přístupové heslo do EŽK mají děti nalepené v ŽK. Jsou to nově vygenerovaná hesla, proto ta stará neplatí.
  • Obalte prosím všechny sešity a učebnice, které si děti donesou domů. ŽK průhledným obalem.
  • Stále platí podpisy DÚ a diktátů. Děti si napíší opravu diktátu (nejlépe hned) a odevzdají ho zpět do konce týdne.