SovickyZákladní škola Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 836 Obecná ustanovení Tuto směrnici vydávám na základě zákonného ustanovení jako statutární orgán školy. Školní řád vychází zejména: - z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 82/2015 Sb., - z ustanovení vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a vyhlášky č. 27/2016 Sb. Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřeb... [celý článek]


1