Sovicky

Sběr starého papíru

Na konci minulého školního roku jsme udělali domluvu, že v tomto školním roce donese každý žák z naší třídy minimálně 10 kg starého papíru. NENÍ TO SAMOZŘEJMĚ POVINNÉ