Sovicky

Týdenní plán 3

16. 9. – 20. 9. 2019

UČIVO

ČJ gramatika

Opakování učiva: věta jednoduchá, souvětí

Vzorce souvětí

Spojky, slovesa

ČJ sloh

Vyprávění

ČJ čtení

Čítanka: Muzeum - recitace

Odměna za dopadení zloděje

Kontrola čtenářského deníku 27. 9. 2019

Matematika

Sčítání a odčítání do 100 (všechny typy příkladů)

Slovní úlohy - nové stručné zápisy

Více, méně, o kolik?

Závorky

Násobky 2, 3

ČaS

Třebíč - doprava, obchod a průmysl, vzdělání, zdravotnictví

HV

Starosti s muzikou, rozbor hudebního zápisu

VV

Město (Židy) - tuš

ČaP

Práce na školním pozemku

TV

Přihrávky jednoruč, plné míče

° Přístupové heslo do EŽK mají děti nalepené v ŽK. Jsou to nově vygenerovaná hesla, proto ta stará neplatí.

° Obalte prosím Čítanku - je úplně nová.

° Děti si budou postupně nosit domů čtenářský deník k zápisu další přečtené knihy. Po přečtení a zapsání si donesou čtenářský deník i knihu do školy a v nejbližším možném termínu odprezentují. Poslední termín v září je 27. 9. Kniha nemusí být přečtená. Alespoň zapsat vše bez děje.

° Mrkněte se prosím občas na učivo ČaS - sešit, PL v zelené folii. Možná Vám děti řeknou nějakou zajímavost o Třebíči:-)

° Omluvenky do TV - bylo by vhodné, aby si děti nosily do TV, pokud necvičí, nějakou knihu....

° V ŽK na poslední straně mají děti vlepené informace

o poplatcích za ŠD. Termín splatnosti je 15.9.

H. Nov.