Sovicky


16. 9. – 20. 9. 2019 UČIVO ČJ gramatika Opakování učiva: věta jednoduchá, souvětí Vzorce souvětí Spojky, slovesa ČJ sloh Vyprávění ČJ čtení Čítanka: Muzeum - rec... [celý článek]
Týdenní plán 2 - 9. - 13. 9. 2019 UČIVO ČJ gramatika Opakování učiva: slabiky bě, pě, vě, mě Věta, slovo, slabika u, ú, ů ČJ sloh xxx ČJ čtení Čítanka: Nekonečné prázdniny Společná četba: Nezbedníci Kontrola čtenářského deníku 27. 9. 2019 ... [celý článek]


1